เครื่องรางยอดนิยมของผู้ที่บูชา พระศิวะมหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล

เครื่องรางยอดนิยมของผู้ที่บูชา พระศิวะมหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล

พระศิวะมหาเทพองค์เทพผู้เปี่ยมไปด้วยอำนาจ มีพระแม่อุมาเป็นมเหสีเอก และบุตรคือ พระพิฆเนศและพระขันธกุมาร ตามตำนานเล่าว่า พระองค์ถือกำเนิดจากพระเวทและพระธรรมช่วยกันเนรมิตขึ้นมาเพื่อสร้างโลกขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่โลกได้ละลายกลายเป็นอากาศมาช้านาน ในครานี้ พระศิวะได้รับพลังให้มีอิทธิฤทธิ์สูงสุด สามารถประทานพรให้บุคคลใดก็ได้ มีความกรุณาต่อทุกชีวิตในไตรโลก ผู้ที่ได้รับพรจากพระองค์ไปจะสมหวังดังปรารถนาทุกประการ

น้ำตาพระศิวะมหาเทพ

เมล็ดพืช มงคล เหมาะสำหรับ ทำประคำ เมล็ดรุทรักษะ หรือ น้ำตาพระศิวะมหาเทพนี้ เป็นเมล็ดผลไม้ที่ทรงโปรดแห่งพระศิวะเทพ เป็นสิ่งที่นำความศักดิ์สิทธิ์ ขับไล่บาปทั้งหมดได้ด้วยการได้เห็น ได้สัมผัส และได้ท่องสวด จากหยดน้ำตาที่ไหลออกมา ได้เกิดเป็นต้นรุทรักษะขึ้น และได้ออกลูกมาเป็นจำนวนมาก ต้นรุทรักษะเหล่านี้ได้เจริญในดินแดน เกาฑะ, มธุรา, ลังกา, อโยธยา, มาลัย, ภูเขา, สหยะ, แคว้นกาศี และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ มันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้ น้ำตาพระศิวะมหาเทพไม่มีสร้อยคออื่น หรือพวงมาลัยอื่นใด ที่จะนำความเป็นศิริมงคลและให้ความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่าง เท่ากับการได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ ประชากรแห่งวรรณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย ก็สามารถสวมใส่น้ำตาพระศิวะ ได้ตามบัญชาของพระศิวะเทพ คนเหล่านั้นที่ได้สวมใส่น้ำตาพระศิวะ กระทำการบูชาต่อพระศิวะและประพฤติดีตลอดชีวิต จะไม่ตกสู่นรกแห่งพระยมราชเลย

เหรียญบูชาพระศิวะมหาเทพ ปางปัญจมุขี

การปฏิบัติการบูชา เหรียญบูชา และตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะมหาเทพจะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด ทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด สำหรับการบูชาศิวะมหาเทพ โต๊ะ หรือแท่นบูชา สามารถประดิษฐานร่วมกับเทพองค์อื่น ๆ ได้ เช่น พระพรหม พระวิษณุ ศิวลึงค์ หรือครอบครัวของพระองค์ คือ พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา พระพิฆเนศ พระขันทกุมาร ควรปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วย ผ้าสีขาว สีแดง สีเงิน โดยเฉพาะ ผ้าพิมพ์ลายหนังเสือเทียมท่านจะโปรดมาก แท่นหรือโต๊ะควรเป็นลายไม้ธรรมชาติ หรือทาสีด้วย สีดำสนิท สีแดง สีเงิน โดยไม่มีลายสีทอง 

เครดิตภาพ : dhamma.mthai.com, kanesorn.com

#บูชาเทพ #พระศิวะ #เครื่องราง

OUR PARTNER